Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΤΟΣ 100 ΗΜΕΡΩΝ

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας:

Βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις αγορές στο ABOUT YOU εδώ.

1. Σύναψη της σύμβασης

Η παρουσίαση των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συνιστά νομικά δεσμευτική προσφορά, αλλά έναν μη δεσμευτικό ηλεκτρονικό κατάλογο. Πατώντας το κουμπί «παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής», υποβάλλετε μία δεσμευτική παραγγελία για τα προϊόντα στο καλάθι αγορών. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας εκδίδεται αυτόματα με την αποστολή της παραγγελίας και δεν συνιστά αποδοχή της παραγγελίας. Θα αποδεχθούμε την παραγγελία σας με την αποστολή επιβεβαίωσης της παραγγελίας και αυτό θα υποδηλώνει την αποδοχή της παραγγελίας και τη σύναψη της σύμβασης. Επιβεβαίωση της συναφθείσας σύμβασης θα παρέχεται σε χαρτί ή σε σταθερό μέσο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και το αργότερο κατά το χρόνο της παράδοσης των προϊόντων.

2. Οδηγίες σχετικά με την υπαναχώρηση

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Διατηρείτε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς αιτιολογία.

Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε, ή τρίτο μέρος, εκτός του μεταφορέα και υποδεικνυόμενο από εσάς, αποκτά φυσική κατοχή των προϊόντων.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Αμβούργο, Γερμανία, email: [email protected]) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτή τη σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό.

Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να αποστείλετε το αίτημα σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Αποτελέσματα υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή σας για έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τύπο συνήθους παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα επιστρέψουμε τα χρήματα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ρητώς έχετε συμφωνήσει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με καμία χρέωση ως αποτέλεσμα αυτής της επιστροφής χρημάτων. Είναι δυνατό να κατακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα

Οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε σε εμάς ή στον πάροχο υπηρεσιών εφοδιαστικής μας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα μας κοινοποιήσετε την υπαναχώρηση σας από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν επιστρέψετε τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Θα επωμιστούμε εμείς τα έξοδα της επιστροφής των προϊόντων.

Εσείς είστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτει από τον χειρισμό, εκτός από αυτόν που είναι απαραίτητος για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

Συμπληρώστε και επιστρέψτε αυτό το έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση στο:
ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Αμβούργο, Γερμανία, email: [email protected]
Εγώ/Εμείς* ειδοποιώ/ούμε ότι αποσύρομαι/αποσυρόμαστε από τη σύμβασή μου/μας*:

της πώλησης των ακόλουθων προϊόντων*:
για την παροχή της παρακάτω υπηρεσίας*:
παραγγέλθηκε στις*/παραλήφθηκε στις*:
Όνομα καταναλωτή(ών):
Διεύθυνση καταναλωτή(ών):
Υπογραφή καταναλωτή(ών) μόνο εάν αυτό το έντυπο κοινοποιείται σε χαρτί:
Ημερομηνία________________________________

* Διαγραφή κατά περίπτωση.


3. Αποκλεισμός από το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται για συμβάσεις προμήθειας προϊόντων (α) που γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένες ή (β) που ενδέχεται να αλλοιωθούν ή λήγουν γρήγορα ή (γ) που είναι σφραγισμένα και ακατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, νοουμένου έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

4. Οικειοθελές δικαίωμα επιστροφής έως και 100 ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων:

Εκτός από το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης που αναφέρεται ανωτέρω, σας χορηγούμε μια οικειοθελή εγγύηση επιστροφής για περίοδο 100 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη σύμβαση μετά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης των 14 ημερών, επιστρέφοντας τα προϊόντα σε εμάς εντός 100 ημερών από την παραλαβή τους (η περίοδος ξεκινά την επόμενη ημέρα από την παραλαβή των προϊόντων) νοουμένου ότι τα προϊόντα βρίσκονται στην αρχική συσκευασία και πλήρη και νοουμένου ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή καταστραφεί και νοουμένου ότι δεν αποτελούν προϊόντα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή είναι σαφώς εξατομικευμένα. Η έγκαιρη αποστολή αρκεί για τη συμμόρφωση με την προθεσμία. Τα προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται στην: ABOUT YOU Βάρκιζας 14, Στρόβολος Βιομηχανική Περιοχή 2033, ΛΕΥΚΩΣΙΑ .
Η οικειοθελής εγγύηση επιστροφής, η οποία συμφωνείται συμβατικά, δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα και τις αξιώσεις σας. Ειδικά το εκ του νόμου δικαίωμα υπαναχώρησης και τα θεσμοθετημένα δικαιώματα εγγύησης παραμένουν στη διάθεσή σας αμετάβλητα.

5. Αποστολή

Οι παραδόσεις ισχύουν κυρίως μόνο στην Κύπρο. Η έκδοση προϊόντων πραγματοποιείται μόνο σε συνήθεις οικιακής χρήσης ποσότητες και τα προϊόντα εκδίδονται μόνο σε καταναλωτές. Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει σε εσάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης.

6. Εγγύηση:

Έχετε το δικαίωμα σε νόμιμη εγγύηση 12 μηνών εάν τα προϊόντα που παραδόθηκαν αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν φαίνονται ή λειτουργούν όπως διαφημίζεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είτε θα τα επισκευάσουμε είτε θα τα αντικαταστήσουμε δωρεάν ή θα σας παρέχουμε μείωση στην τιμή ή πλήρη επιστροφή χρημάτων. Η ABOUT YOU δεν παρέχει καμία πρόσθετη εγγύηση για ελαττώματα πέραν των δικαιωμάτων που προβλέπονται από το νόμο.

7. Κόστος αποστολής:

Η παραγγελία σας στο ABOUT YOU αποστέλλεται δωρεάν.

8. Πληρωμή:

Η πληρωμή μπορεί βασικά να γίνει μέσω PayPal, αντικαταβολή τοις μετρητοίς, τιμολογίου ή πιστωτικής κάρτας (MasterCard, Visa, Maestro), Apple Pay και Google Pay. Δεν γίνονται εκπτώσεις για έγκαιρη πληρωμή. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσφέρουμε συγκεκριμένους τρόπους πληρωμής μόνο για την αιτούμενη παράδοση, π.χ. μόνο μεθόδους που σχετίζονται με την αντίστοιχη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας με σκοπό να περιοριστεί ο πιστωτικός μας κίνδυνος.

Πληρωμή μέσω PayPal

Πληρώνετε απευθείας μέσω του λογαριασμού σας στο PayPal. Μόλις υποβάλετε την παραγγελία σας, θα οδηγηθείτε στην ιστοσελίδα της PayPal για να πληρώσετε την αξία της παραγγελίας. Μόλις ενημερωθεί ο λογαριασμός μας στο PayPal για την έγκριση πληρωμής από σας, ξεκινά η αποστολή των προϊόντων - ανάλογα με τον χρόνο αποστολής που υποδεικνύεται με τα προϊόντα. Μετά την αποστολή και αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, κουπόνια κ.λπ., ο λογαριασμός σας στο PayPal,θα χρεωθεί με το πραγματικό ποσό που τιμολογήθηκε. Τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή που είναι σαφώς εξατομικευμένα οδηγούν σε άμεση χρέωση του PayPal λογαριασμού σας, με το πραγματικό ποσό που τιμολογείται μετά την αφαίρεση εκπτώσεων, κουπονιών κ.λπ.

Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Πληρώνετε αμέσως κατά τη διαδικασία της παραγγελίας εισάγοντας τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Μετά την αποστολή και αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις, ανάλογα με την περίπτωση, κουπόνια κ.λπ., θα χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα με το πραγματικό ποσό που τιμολογήθηκε. Τα προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή που είναι σαφώς εξατομικευμένα οδηγούν σε άμεση χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας με το πραγματικό ποσό που τιμολογείται μετά την αφαίρεση εκπτώσεων, κουπονιών κ.λπ.

Πληρωμή με αντικαταβολή τοις μετρητοίς

Η πληρωμή για τα προϊόντα θα γίνει με την καταβολή του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο σε μετρητά κατά την παράδοση του δέματος. Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με την Ενότητα 2, η επιστροφή γίνεται με μετρητά, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει να γίνει με τραπεζικό έμβασμα. Σε αυτή την περίπτωση, χρειαζόμαστε τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού, στον οποίο μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να κατατεθούν τα χρήματα στον λογαριασμό πελάτη.

Πληρωμή με Apple Pay

Πληρώνετε απευθείας μέσω του λογαριασμού σας Apple. Με την υποβολή της παραγγελίας σας, θα προωθηθείτε στην Apple για να εξουσιοδοτήσετε την πληρωμή της αξίας της παραγγελίας. Μόλις ενημερωθούμε για την εξουσιοδότησή σας, ξεκινάει η αποστολή - ανάλογα με τον χρόνο αποστολής που αναγράφεται μαζί με τα προϊόντα. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει κατατεθεί στο Apple Pay, θα γίνεται χρέωση με το πραγματικό ποσό που τιμολογείται αφαιρώντας τυχόν εκπτώσεις, κουπόνια κ.λπ. αμέσως μετά την εξουσιοδότηση ή την πραγματοποίηση της αποστολής.

Πληρωμή με Google Pay

Πληρώνετε απευθείας μέσω του λογαριασμού σας Google. Με την υποβολή της παραγγελίας σας, θα προωθηθείτε στην Google για να εξουσιοδοτήσετε την πληρωμή της αξίας της παραγγελίας. Μόλις ενημερωθούμε για την εξουσιοδότησή σας, ξεκινά η αποστολή - ανάλογα με τον χρόνο αποστολής που αναγράφεται μαζί με τα προϊόντα. Ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει κατατεθεί στο Google Pay, θα γίνει χρέωση με το πραγματικό ποσό που τιμολογείται αφαιρώντας τυχόν εκπτώσεις, κουπόνια κ.λπ. αμέσως μετά την εξουσιοδότηση ή την πραγματοποίηση της αποστολής.

9. Τιμές:

Οι τιμές μας είναι σε ΕΥΡΩ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

10. Επιφύλαξη ιδιοκτησίας:

Μέχρι την πλήρη εξόφληση τους, τα προϊόντα παραμένουν ιδιοκτησία μας.

11. Ηλεκτρονική επικοινωνία:

Συγκατατίθεστε ότι η επικοινωνία που σχετίζεται με τη σύμβαση μπορεί να πραγματοποιείται σε ηλεκτρονική μορφή.

12. Συμβατική γλώσσα / αποθήκευση κειμένου παραγγελίας:

Η σύμβαση συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα. Το κείμενο της παραγγελίας δεν αποθηκεύεται από εμάς και δεν είναι πλέον προσβάσιμο με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Μπορείτε, ωστόσο, να εκτυπώσετε το κείμενο της παραγγελίας σας αμέσως μόλις υποβάλετε την παραγγελία.

13. Ταυτότητα προμηθευτή


ABOUT YOU SE & Co. KG
Domstraße 10
20095 Αμβούργο, Γερμανία
Γραφείο εγγραφής: Επαρχιακό δικαστήριο Αμβούργου HRA 126781
Εκπροσωπείται νομικά από:
ABOUT YOU Verwaltungs SE
Αριθμός Μητρώου: HRB 171601
Διοικητικό Συμβούλιο: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Sebastian Klauke
Κατεβάστε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ως PDF
Εκτυπώστε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις
Κατεβάστε το PDF reader

>